Sinh hoạt chủ nhiệm

3/5, ngày đầu tiên trong 17 ngày cuối cùng.
Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng đi học, đồng nghĩa với đây là buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng. Hôm nay thầy cùng cả lớp chọn ngày họp mắt truyền thống. Với 30/46 phiếu bầu từ các bạn, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 sẽ là ngày quan trọng đấy. Không khí của buổi sinh hoạt hôm nay khiến tôi lại nhớ tới những ngày sinh hoạt chủ nhiệm năm 11 do cô Hà tổ chức. Những buổi nói chuyện về cách sống, buổi đấu giá để quyên góp cho các trẻ em ở Thiên Phước. Ngày 8/3/2007, từng bạn nữ lên chọn quà, ngày chia tay với 3 cô giáo sinh dễ mến. Những buổi sinh hoạt chủ nhiệm năm đó, tổ 6 thường xuyên bị nêu tên với vị trí tổ hạng chót. Những thành viên của tổ 6 luôn làm tôi nghĩ tới sự bất trị và khả năng hâm nóng không khí những ngày lạnh. Tại sao khi trước, bạn, và có lẽ cả tôi lại có cái ý nghĩ, nhanh lên, nhanh lên còn về nữa, trễ lắm rồi. Nhưng bây giờ, tôi, và có lẽ cả bạn lại muốn thời gian chậm lại. Tại sao nhỉ?
trích Kỷ yếu Amotizen
IMG_0389

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>