Y2K and ten years later

[ 31.12.2009 ]
In the very last minutes of the decade, I feel something, quite special. This new year evening is different to last year or any year before. It’s just because tomorrow belongs to a brand new decade, isn’t it?
I don’t know. I don’t really know. Just feel regretful, without any reasons.
The day ten years ago, I was watching TV about the Y2K bug. In my mind, there was a termination of the world. Before I went to sleep that night, I had talked to myself “let it be”. Fortunately, nothing bad happened in the following day.
From that moment, there are 5,260,319 minutes have gone by. I had got some prizes. I had fallen into some girls. I had known some great people. I had learned some lessons. And I had lost some thing that shouldn’t have been.
But hey, it’s not the time to upset. One more minute and you (in Vietnam) step into the whole new decade. It’s time for celebration. Oops, my clock has knocked, and new day has come. Wish you guys a happy new year.
P/S: Congratulation to Timmy D. as the best player of the decade.
P/S: I think I miss you now

Simple Beauty: Học, học nữa, học mãi ????

From: http://do-rin.blogspot.com/2009/12/hoc-hoc-nua-hoc-mai.html

Hôm nay tình cờ mình vào xem Facebook profile của bạn mình (thôi, cho là bạn mình luôn đi, cho dễ nói chuyện chút ), bắt gặp được một "lý thuyết" rất hay như sau :

hoc = khong truot
khong hoc = truot
=> hoc + khong hoc = truot + khong truot
=> hoc ( 1 + khong) = truot ( 1+ khong)
=> hoc = truot
=> hoc lam gi?

Và rồi sau đó, có một comment cũng cực kỳ hay như sau :

Học mà trượt là lỗ.
Học mà đậu là huề vốn.
Không học mà thi đậu là lời.
Không học mà trượt là huề vốn.
Điều đó có nghĩa là học thì hoặc lỗ hoặc huề vốn; còn không học thì huề vốn hoặc lời.
=> Không học là lợi nhất rồi nhỉ !!!!Cuối lời: Cầu mong các quý thầy cô tha thứ cho em

Winter-break

[ 19.12.2009 ]

Kỳ nghỉ đông ở FU lại bắt đầu. Đây là học kỳ học tập bèo nhèo nhất của mình. Cũng là một phần khách quan (rớt mạng đek submit được bài tiếng Nhật) và nhiều phần chủ quan (lười, đi học SE suốt ngày chơi zing,…). Giả sử có bỏ qua cái phần khách quan thì điểm trung bình học kỳ của mình cũng đang tụt đều. :-s