Hướng dẫn download và bắt đầu chơi pokemon black and white


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn chơi game pokemon black and white bản tiếng anh trên NO$GBA


Bước 1: download

Pokemon Black: http://www.mediafire.com/?psa2hyee14vddsl
Pokemon White: http://www.mediafire.com/?hlh9tzmh6qaupo3
NO$GBA with Zoomer: http://www.mediafire.com/?hl2h2pofj9e1nwf


Bước 2: cấu hình

Sau khi download, mở NO$Zoomer, nó sẽ bảo bạn chọn đường dẫn tới NO$GBA.
Sau khi chọn file NO$GBA, bạn chọn file game đã extract ra sau khi download (đuôi file .nds)
Load game xong nó sẽ báo lỗi không access đc giống hình sau:


Bình tĩnh. Vào menu others > cheats
Nó mở No$gba cheats ra, đây là chỗ bạn add cheat code.


Chọn add new, nhập code như sau:

POKEMON BLACK

52004EA0 E8BD01F0
02004EA0 EAFFF25C
E2001800 0000005C
E92D4008 E3A00000
E3A0150E E2811A06
E5810B44 EA5FE9F2
E59F4034 E59F5034
E5845000 E59F4020
E5945000 E59F601C
E1550006 03A05001
05C4500A 03A05000
E1445DB4 E8BD01F0
EA000D95 021809E0
28AAFF1F 037FBFE0
EAA01606 00000000
D0000000 00000000

POKEMON WHITE

52004EA0 E8BD01F0
02004EA0 EAFFF25C
E2001800 0000005C
E92D4008 E3A00000
E3A0150E E2811A06
E5810B44 EA5FE9F2
E59F4034 E59F5034
E5845000 E59F4020
E5945000 E59F601C
E1550006 03A05001
05C4500A 03A05000
E1445DB4 E8BD01F0
EA000D95 02180A00
28AAFF1F 037FBFE0
EAA01606 00000000
D0000000 00000000
Xong xuôi thì save lại và nhớ check vào cái code mới tạo.
Restart NO$Zoomer và chơi game thôi.