Ức chế

[ 28.2.2009 ]

Ức chế quá đi mất @@. Nguyên cái tuần này không biết bị mấy cái ức chế rồi. Nhớ không hết, chỉ nhớ đc mấy cái như là ông thầy dạy C lúc nói này lúc nói kia, làm mình bị trừ 7-8đ vì nộp bài sai hạn (thực ra có tới hơn 1 cái hạn và không ai chắc chắn đc rằng hạn nào là hạn thật). Rồi tới sáng nay đi thi C. Ông thầy (khác) chấm bài lớp mình, cho (gần như) cả lớp mất điểm vì không cho chương trình tự động lập lại sau 1 lần chạy. Mà đề có yêu cầu đâu, giáo viên khác có chấm kiểu đó đâu. Vào chấm bài cóc để mình nói câu nào… ức chế ức chế. Đó là mấy cái ức chế tâm lý thôi, còn cái ức chế về tài chính nữa. Chả hiểu sao sáng nay cái G1 nó ngốn 118MB GPRS của mình. 118MB = 120832KB = VND 543,744 @@. OMfG……………

The Hacker Manifesto

by The Mentor - Written January 8, 1986

Another one got caught today, it's all over the papers. "Teenager Arrested in Computer Crime Scandal", "Hacker Arrested after Bank Tampering"...

Damn kids. They're all alike.

But did you, in your three-piece psychology and 1950's technobrain, ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what made him tick, what forces shaped him, what may have molded him?

I am a hacker, enter my world...

Mine is a world that begins with school... I'm smarter than most of the other kids, this crap they teach us bores me...

Damn underachiever. They're all alike.

I'm in junior high or high school. I've listened to teachers explain for the fifteenth time how to reduce a fraction. I understand it. "No, Ms. Smith, I didn't show my work. I did it in my head..."

Damn kid. Probably copied it. They're all alike.

I made a discovery today. I found a computer. Wait a second, this is cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it's because I screwed it up. Not because it doesn't like me... Or feels threatened by me.. Or thinks I'm a smart ass.. Or doesn't like teaching and shouldn't be here...

Damn kid. All he does is play games. They're all alike.

And then it happened... a door opened to a world... rushing through the phone line like heroin through an addict's veins, an electronic pulse is sent out, a refuge from the day-to-day incompetencies is sought... a board is found. "This is it... this is where I belong..." I know everyone here... even if I've never met them, never talked to them, may never hear from them again... I know you all...

Damn kid. Tying up the phone line again. They're all alike...

You bet your ass we're all alike... we've been spoon-fed baby food at school when we hungered for steak... the bits of meat that you did let slip through were pre-chewed and tasteless. We've been dominated by sadists, or ignored by the apathetic. The few that had something to teach found us willing pupils, but those few are like drops of water in the desert.

This is our world now... the world of the electron and the switch, the beauty of the baud. We make use of a service already existing without paying for what could be dirt-cheap if it wasn't run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore... and you call us criminals. We seek after knowledge... and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias... and you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.

Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.

I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can't stop us all... after all, we're all alike.

Nói chuyện lung tung

[ 7.2.2009 ]

Hehe, thế là cuối cùng cũng thi xong môn I2C, cái môn chuyên ngành chán nhất mình từng học ở FU (cũng là môn đầu tiên và duy nhất tính tới giờ). Thi gì đâu mà tới 12 giờ mới được về. Kết quả cũng chấp nhận được. Sau kỳ thi này rút ra một vài kinh nghiệm sau đây

  1. Hãy cài vào Firefox của bạn những add-on như Twitterfox và Ubiquity. Vì sao? Bạn sẽ cần dùng Firefox để làm bài thi ở FU, nếu có Twitterfox bạn có thể broadcast câu hỏi hay câu trả lời cho một lượng lớn đồng minh ngồi xung quanh on-the-fly, không cần chương trình khác. Còn Ubiquity? bạn ko được quyền mở wiki hay google để search, vậy tại sao không dùng ubiquity để tìm kiếm kết quả ngay trong trang exam? Vô cùng tiện lợi.
  2. Bạn có thể giả vờ như đã submit bằng cách mở một tab khác vào trang exam, cho giám thị coi trang đó. Sau đó gấp máy lại, từ từ ra ngoài hành lang, mở ra, làm tiếp, lúc đó có thể vừa coi sách vừa làm? Is it the better way (of cheating)?

Thôi không nói chuyện học nữa. Chuyển sang chuyện tiền :-<. Dạo này kinh tế sa sút quá. Thực sự là mình muốn có nhiều tiền. Hồi trước nghĩ câu “đồng tiền là nguồn gốc của tội ác” là thiếu, phải là “lòng tham đồng tiền là nguồn gốc của tội ác” mới đúng. Nhưng giờ nghĩ lại, nhiều người đâu phải là tham lam, chẳng qua là họ không cái lượng tiền đủ để sống bình thường nên phải làm mấy chuyện không nên làm. Họ đâu có tham tiền. Cho nên, thực sự chính đồng tiền gây ra tội ác.

Hôm nay mới thấy có đứa bán cái Blackberry 8320 y chang của mình. Lại thấy xót xa. :(( không mất là thế nào cũng hốt bạc rồi :((. Giờ đang lên plan mua cái 8310 tạm, chứ mục đích lâu dài của mình là được vọc cái Android :D. Btw, bà con cũng nên một lần thử xài ubuntu đi, ngang ngửa vista của microsoft đó.