18 tiếng đồng hồ nữa thôi...


[ 22.12.2006 ]

Hôm nay lại được ở nhà để tụng kinh, mai vào kt nốt hai môn cuối cùng angel. Nói là nói thế, chứ cả sáng nay mình có học được gì đâu. Chơi game trên miniclip không à. Thôi kệ, coi như mình ôn tiếng Anh vậy. Tại vì lên chơi online, chat toàn tiếng Anh không à. Hehe, được một thằng người Anh chính gốc nó khen là tiếng Anh mình tốt blushing. Chơi cho tới lúc ăn cơm. Xong rồi ngủ, dạy mới bắt đầu học Sinh, tới 5 giờ là kết thúc phần lý thuyết. Nghỉ tí rồi tối học tiếp. Tối ôn lại mấy bài Hóa rồi AV.

Tới tối, mở Y! lên mới biết, 2H hẹn mình và Duệ, CN này đi chơi Xmas. Chưa chuẩn bị gì cả. Trước đó còn có một show ăn chơi tại Phú Mỹ Hưng chung với Tuyền, Hạnh, Nam Phương cùng vài đứa bạn cấp I nữa. Hy vọng là thu xếp được sad.

===========
sx/Wq9X89ZXK5hd0AW7VJf6T/IgjBHh6WcyGhza/eD+hDSbwc0abP03WxrfA5xQzsodrnlISHP8NPDv100VAtJrlaCjI7mXAblKw0CpR9QVq04HF4tnvWqh174B1Q9BNTPWqBZkEQ4FjYGC4YBpeNZZ0d9RwXEx5m6UNVf29UW/glz98/CFXG8zhXNaIObPWZFpDoZXzNyKzxHo5xs5EmlCouMJpqg74GfqPB3Kttl/b9q8pjG/bTj6OH9ZFYK+i9xahmK03k+IbXgyxWDeqPnKQo7xbAltqpRskpDDZVokAa1BVHyb1GKtZ7nOlcYubWxKHRkor0LfFw2Ap1rtGd3e8YOMG0YwiJB1IOTNPAR6AKpheKROXN9RRwckBtgyF7ts9JzM9mQmcX69sH6pT5ablIWu12ZpaaeoymCiHUxh91CljCnrzv64zFU8+R5mJzksml8RP50Uzvpmg4uOsAD9TuaYedRmXVj7uNeHkttZoTIoi690l+1vxo3HcTOdyHwY7sMoXYjZuqKUM4trHNzzYPpr6+ThSQriphwXkHEsqkyK1V8g/4kfnIzRpgyMSjuiYRaBHbRyW1kia3Siy62zXMoVUb0tGKEeaVmbvFBhiyyHcHn2gRBgnCT9idRsxGQHJhmph1envNA14V1hYDGTIjglxTzkBLIcUZ+H5ZEHvYzF/l4lfcLoaSiBb3T0vyTTFr9SnLqFJFp8oWC6HGln3q7VoFhR1vVDfhinVbbjRwJECB8v/J/Bf6+RGlkvWiAJQtE4Qz8HyDxdf3THeaXOMFDhx3Vdt11E/1OJ/gYoJCWF1fP12/+DYUx+52BBC9fjJdUALi9dkjrK0owmmv6QCOjTLi1OuHhyi36VnIGHyxPKsxtDQKutoGsfEqh/1Nq79cpnjE6nobaofmvrWw+us/Ub8pfeqfxxyNTSGxO8kKixo6LrRZFIH28jDUBlc1P9/QMgMK6TLbu3wkMachiI+cpG3YaNjIRG/saZCyTlL6T500/cpAHmwijeavYtA2FsKeEbutx4bYXSYZ9xUAEQQGqwEcMRERGjjImx1efGq82hnvspGIv6bJpd666wrheHgm4alsACMmi1gyuGwXk5Z/E1EIrBCezkZLjlPlN+ezzAvVjsugY0f+8C2rnByl/CKImq9tdniWfC3MkQVZwcw1cVUv6wpJJkqTNgP8UmKN0tG0mbYmMW24SXq1nWmyFuKcIn3l+KVsuYUvwb7DnHCbtPIPgRPvc2QE/wxgqFgYxzK63Xb4/GZEbgyDeCX17+QeGe4+4lt2WpMjP5vWwWEFsOO5qwYwQ99BGDnchHqo99sQJCEAYpXep3wwZHsYwbBXDs8w0ysK3PG9vZMmCh3HW6eIrvlM4OzzUHjdoHPerNdEiBHhTI9cKNylednKCxKHrWQ2NlrYHlzk1rwY4ofBkjCtd13g3bwITJecXpJDXjKqFcRCwSzIsqxTYkCg8V+e4DpvdYf7CL8q/w5lvX+cIiQRK4qKcD64iDIRBF33eqE6JjJM4b0Z0p5gFwqOgOngFuBYMbWddyL0Q2Z8KIZUIYt1aFF6rk512Z8F8jMcPKrtkKIrufegaCMpdhfOBuvVxaCYILEmrN5B+lnURe0WQHbTCdSEM5pfYxZZ4sH5+090PYSy7ySe/XAE719M7/dRc9TAQjufZ+vB9+YNGrGiyA+T7V8OPAr4jHWyFJB6idg8fOvWvDf9I6cUMKbcXx33+8+RyFIwPJdMolKedIitJa/kqS3b0q5vjV1WG8oZ01EEfPMsNbLrVngW2PfDm12dLKnVUUqhLBQ04ThgMOxSGO5AvgVp1tUhVItVm/dGjtjJMOGSE4t6M3ooGBIv5qKlkCHOhFS8n88iXn5j3rKTW8R6R+CgbRU4pn4D1OKEjW9dP32zXVh7qdMbwAd3MctFq7bxpbiNAxFOlgdfQ==

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>