Hướng dẫn viết Comment

Cách drop comment:
  1. Tìm đến bài mà bạn muốn drop comment

  2. Nhần vào link có dạng xx bài trả lời. Xem hình 1
  3. H1.


  4. Một của số mới xuất hiện (H2). Từ đây bạn có thể xem các bài comment trước, đồng thơi viết comment của riêng mình.
  5. Tại vùng Choose an identity chú ý: Nếu bạn có tài khoản blogger, thì chọn dấu check đầu tiên. Nếu bạn không có tài khoản nhưng muốn để lại tên thì chọn ô thứ 2 và nhập tên mình vào. Còn dấu thứ 3 giành cho những ai không muôn để lộ danh tánh. Rồi nhấn Publish sau khi hoàn thành.

H.2

Hy vọng bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thể hiện sự quan tâm của mình với blog này hơn. Thank you.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>