Trời vẫn còn mưa - It still rains

<<27.09.2006>>
[Tiếng Việt]
Cuối cùng thì cũng đã đóng được tiền học thêm, không phải do mình không có tiền, mà tại vì người ta không mở của cho mình đóng. Lần trước chỉ nói với ông thầy điểm danh là đóng tiền vào thứ Ba rồi, đâu có nói là thứ Ba nào đâu ^.^, qua được ổng một lần nữa. Kiểm tra hóa mình thất bại, chắc khoảng 6-7 điểm là cao rồi, chán hóa quá, không khá nổi. Tan học, cô lại nhờ làm KCS mấy cái lồng đèn, để CN này đi Củ chi. Xong, tan ra, vừa gặp T.Hương, nên 2 đứa về chung. Đường đông, qua đường, mình phải đát nhỏ qua. Tới Mai Lan, mưa càng ngày càng năng hạt, đành mượn áo mưa của bác Thiệu về. Áo nhà bác ngắn cũn, mình mặc như ko vậy. Tối rảnh rang, ngồi nghiên cứu một ít về Java và viết Blog.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>