Khởi động lại - Restart<<26.09.2006>>
[Tiếng Việt]
Sau nhiều ngày thì mình cũng bắt đầu viết tiếng Anh lại. Nhờ sự động viên của bạn Buffy. Mấy ngày nay, ngày nao cũng mưa to, hôm nay mém trễ học nữa. Cô văn lại kiểm tra đột xuất. Cũng may mà không trúng mình. Sau vụ này chắc phải tập trung hơn vào việc học thôi. Giờ thí nghiệm hóa, nhóm mình hoàn thành nhưng nộp bài hơi trễ.Tiết 5 kiểm tra Kỹ thuật, làm bài tương đối tốt, nhắm khoảng 9-10 điểm.
Chiều chạy nhanh nên lên kịp chuyến xe buýt đầu tiên, về nhà sớm, coi Chung sức. Sau đó viết blog rồi học bài Hóa, mai kt 1 tiết.

[English]
Thank for Buffy's encouragement, I translated my post into english.
For few days, it had been raining. Today, I was about to be late. The literature teacher had us do a sudden test. Luckily, I wasn't called. After this time, I had to force in studying. Then I did the Technique test well. I didn't missed the bus, so I got home earlier. Watching TV show then blogging and studying for the Chemistry test tomorrow.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>