Mỗi sáng ở Châu Phi

Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy
Nó biết rắng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết
Mỗi sáng một con sư tử thức dậy
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói
Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương
Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy.

5 comments:

  1. Oh cái này hay đấy :)

    Nhưng là Sư tử hay Linh dương thì quan trọng chứ sao ko , Dù sao thì đâu có công bằng , Con sư tử chỉ phải đua với con LD chạy chậm nhất , trong khi đối với 1 con LD thì ngược lại

    ReplyDelete

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>