Vượt Vâng Thái Dương

Hãy chỉ tôi biết những bến bờ sáng huy hoàng,
Hãy cho tôi xem bao diệu kì chưa từng nghe.
Trái tim vút cao với ngàn muôn phép màu tuyệt vời,
Cho tuổi xanh chắp đôi cánh rộng bay thật xa .

Hãy chỉ tôi biết đâu chốn nhịp sống muôn màu,
Để luôn bên tôi bao nồng nàn bao đẹp tươi.
Con đường êm đềm tôi hát ca an hoà,
Hãy đưa tôi qua những con đường chưa vươn tới.

Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời,
Vuợt trên cả chính mình, tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời,
Bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường .

Hãy kể tôi biết những quãng đường sẽ song hành,
Kể cho tôi nghe những bí mật rừng sâu.
Xoá tan khó khăn và đong đầy giây phút vui buồn,
Hãy chỉ tôi đến nơi tự hào luôn trào dâng.

Hãy chỉ tôi biết đâu chốn nhịp sống muôn màu,
Để luôn bên tôi bao nồng nàn bao đẹp tươi.
Con đường êm đềm tôi hát ca an hoà,
Hãy đưa tôi qua những chân trời chưa vươn tới.

Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Vuợt trên cả chính mình , tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.

Hãy chỉ tôi biết những bến bờ sáng huy hoàng,
Hãy cho tôi em bao diệu kì chưa từng nghe.
Trái tim vút cao với ngàn muôn phép màu tuyệt vời,
Cho tuổi xanh chắp đôi cánh rộng bay thật xa.

Ta băng núi đồi , vượt trời xanh qua biển rộng,
Vượt ngàn dặm đến tương lai , bạn đưa tôi đi mãi...

Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Vuợt trên cả chính mình , tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>