Văn và Blog

Hôm nay sau khi đọc bài viết từ blog của cô Lý Lan, mình đã sưu tầm được vài cái blog của các nhà văn, nhà thơ khác. Mà phần lớn trong đó là do công của cô Lan xây dựng và duy trì. Nhân tiện cũng mở luôn 1 Label mới là Links - chuyên post liên kết tới những bài viết, blog hay, đáng chú ý. :D

Sau đây là một số:

Ngoài ra còn 1 số trang Google Pages khác:

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>