Lily Allen

Hôm bữa nghe được bài Aflie của Lily Allen trên MTV. Thấy hay wá nên mình tìm và tải được gần hết Album. Nhưng chưa có thời gian, share tạm 12 bài ở đây thôi. Thông cảm.

Powered by eSnips.com

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>