Time - Thời gian


Ordinary people merely think how they shall spend time; a man of talent tries to use it efficiently.
Benjamin Franklin a great scientist said “Remember that time is money.. Time lost is never found again".
"Time is so fleeting that if we do not pray to God in our youth, old age may find us incapable of thinking about Him."
- Hans Christian Andersen

Time is - Too slow for those who wait.
Time is - Too swift for those who fear.
Time is - Too long for those who grieve.
Time is - Too short for those who rejoice.

But for those who know it time is everything
“I recommend you to take care of minutes, for hours will take care of themselves." Said Phillip Dormer Stanhope.
When a new work arose in an International company, the people were wondering to whom to allocate this new work. Then the HRD expert suggested that it should be allocated to the busiest person in the organization. A busiest person will some how a find a way to do new thing. Those who have most to do, and have a will to work, will find most of the time.

To realize the value of ONE YEAR, ask a student who failed.
To realize the value of ONE MONTH, ask a mother who gave birth to a premature baby.
To realize the value of ONE WEEK, ask the editor of a weekly newspaper.
To realize the value of ONE HOUR, ask the lovers who are waiting in a bus stop.
To realize the value of ONE MINUTE, ask a person who missed the train.
To realize the value of ONE SECOND, ask a person who just avoided an accident.
To realize the value of ONE MILLISECOND, ask the person who won a silver medal in the Olympics.

Did you know that you have 84,600 seconds deposited in your time bank account every day? Every night you lose whatever time you do not use. You can't buy time, and you can't save it. You can only spend it, and if you fail to spend it, you waste it. How are you spending your time?

====================================================
Những người thường chỉ đơn giản nghĩ thời gian sẽ trôi qua; 1 người thông thái sẽ cố gắng sử dụng thời gian một cách hiệu quả.
Benjamin Franklin – 1 nhà khoa học nổi tiếng (cái này mới coi sách nên nhớ Franklin là người phát hiện ra dòng chuyển động electron và phát minh ra cột thu lôi) – “Hãy nhớ rằng thời gian là tiền bạc… Nhưng thời gian mất đi thì không bao giờ lấy lại đựơc”.
“Thời gian lướt nhanh đến độ nếu ta không cầu Chúa vào thời thanh niên, vào tuổi già ta sẽ không thể nhớ đến Người nữa.”
– Hans Christian Andersen

Thời gian – quá chậm cho những ai chờ đợi
Thời gian – quá nhanh cho những ai sợ hãi
Thời gian – quá dài cho những ai đang đau buồn
Thời gian – quá ngắn cho những ai đang vui sướng
Nhưng đối với những ai biết nhận thấy, thời gian là tất cả.

“Tôi khuyên bạn hãy quý trọng từng phút, vì giờ sẽ tự canh chừng lấy nó”. - Phillip Dormer Stanhope
Khi 1 công việc mới xuất hiện trong 1 công ty quốc tế, mọi người đều thắc mắc công việc này sẽ được chỉ định cho ai. Và rồi, 1 chuyên gia đề nghị rằng công việc đó nên dành cho người bận bịu nhất trong tổ chức này. Người bận bịu nhất sẽ bằng cách nào đó tìm ra cách làm những việc mới. Những người có nhiều công việc để làm nhất và sẵn sang làm việc sẽ tìm ra nhiều thời gian nhất.

Để nhận thấy giá trị của 1 NĂM, hãy hỏi 1 học sinh đã thi rớt.
Để nhận thấy giá trị của 1 THÁNG, hãy hỏi 1 người mẹ với đứa con sinh non.
Để nhận thấy giá trị của 1 TUẦN, hãy hỏi 1 tổng biên tập của 1 tòa soạn báo.
Để nhận thấy giá trị của 1 GIỜ, hãy hỏi những người đang yêu chờ xe buýt ra sao.
Để nhận thấy giá trị của 1 PHÚT, hãy hỏi 1 người lỡ 1 chuyến tàu.
Để nhận thấy giá trị của 1 GIÂY, hãy hỏi 1 người thoát chết khỏi 1 tai nạn.
Để nhận thấy giá trị của 1 PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi 1 vận động viên đoạt huy chương bạc ở Olympic.

Bạn có biết bạn có 84.600 giây trong tài khoản ngân hàng thời gian mỗi ngày? Mỗi đêm, bạn đánh mất những thời gian mà bạn không sử dụng. Bạn không thể mua thời gian, và bạn không thể để dành thời gian. Bạn chỉ có thể sử dụng thì giờ và nếu bạn thất bại trong việc này, bạn đã lãng phí nó.
Bạn sử dụng thời giờ như thế nào?
người dịch: bạn tui.
---------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>