Mất phương hướng[ 20.1.2007 ]

Dạo này tâm trạng mình bất thường quá, lúc lên lúc xuống. Hôm nay cũng vậy, lên xuống liên tục. Sáng nay, mở mắt ra, nhận được sms của ấy, dặn mình đi xe đạp để chở ấy. Thế là tâm trạng lên hẳn. Và mình đã đội cái nắng 12 giờ lên trường tiếp. Thúy Anh nói, mình sắp có tên mới, không phải là Tùng cò nữa mà là Tùng mực.
Lên trường, vào lớp cất cặp rồi ra ngoài đá cầu một tí trước khi trở lại học. Tiết giải tích, số mình xui wá, biết là mình kém lượng giác mà ông thầy Cương lại hốt mình lên làm bài đạo hàm có lượng giác. Cũng may, không đến mức trở thành thằng hề. Tiết địa xuống phòng Nghe nhìn, để nghe và nhìn (không chép được nhiêu cả). Kết thúc sớm, theo đuôi xuống canteen. Tại đây mình lại mắc sai lầm.
mLkA+SiNY+uK58gf+F/H2hD/OU0h8IEcNtt1FHyzhwyit7zOl9NNTSorfoneMpZKzgXDoUaI9S7uiKMMwjfjrYSY0Bud7sZHBCLJsq4UjOXYEy7riGq1l/tEHetghllmeSk3aSEqDBZKkWR1llH2VoImY1LcYpakgA7qs7SXusbnzUCFv1rV7Y18OK9FH/E2FkJ5Rq7PVQzTWis42FJrrC3C0FfcBu2jQfAmUL6HX2Izl6f+VZJvsCitIFpE/OvzUm3z+AHlvFLOwJ/Rmckfyy8XnQEBTiwwft8Bue0BjkDYNiUR3Zm+m9b4vHNmA8Jel1zVwNwwBPMz1r24rJxnuhKztpZj20ZmVgjetYLrzAXaoEbDwYJFSCoFOxF4ehiKj7A3iC7nbRQdcdwzXL864MxN9XxEoIDVkxMtIhpQFtzd99d/2javguCw2AR+wQ/31i4BSzy6f5ceaFEN9AdhlrdeBwSxsvY22ESPpRxsDgoBAHfScNjPxFVjOLRViQJWxc0U8OJSzA6/7d/Ll7X1ba8AH1n/g6rU95SmIMkLWt5Mh/mygETaJoaaci3sBHegq9wvkohNLjK03Nky/gbo0v1Uhi/+40F8AIALTL6MyLsdqcL+jvGrqjTykoC0+FcEA6fNMpXq4lqnDpmciGAXYMZWo4mefuFKkfE16vasNLy1TAhg60J0HI9BMA7ivPyDAKP3n/SK4r3YXy6dHPb+r640kx+79LR3Ypa8G4XLq4KTAKK9wIkeQSeuLCt30byBARy4okZ3A0IzhUUvlet6JOfH+jEFAbCl2MlThd1bFiVFRG2sMUgCuYCk//4JLehzSHZPbZCW/dNCqqTuQzMYg1oGdLBgZk/v0CLbrDk+kxN0eycQqZeCOExfQU3AV0fWDanewtQ7SHegLHW4DFBzAEn8+nMgNGVnQYhS+zLYZhIeztF1hsUJbbmBdK+yNZb+BPDj7sblcNH96ocJ1M8rGBBwPt2Nh2WIN0OmNwKJcioPBvWwLNzrK0htRbeqlmTADbRk9RdvP8Mj7/BYC8h0xtgxAfATvRtbs+50zuwgFQ0MergMJymALN1fNErkhEm8Nl7dfPZ3LqzwsmkQuofURGsWA79RmEAOhyETNPVZ14YFXPFvIYmBM65ZSbDhePO1DxWDDwhugk+ZYBhyKLhIUVUX6n+JeSnKac4XkDQpJ/vVmtPwO8fvyuchL7bFkm4woWae+5IcMYUYL+ggQ7MLDA==


Tiết Văn, cô lại khảo bài cả lớp, mém chết, may mà không kêu trúng mình. Rồi cô cho học tiếp, cuối giờ cô phát bài bữa trước, Ngọc được 7đ thoát. Sang tiết Chủ nhiệm, không khí nhốn nháo lúc đầu giờ bị cắt đứt bởi chính cô. Trí bị hốt cổ, Trí không phải là tác nhân chính, chẳng qua là hình nhân thế mạng, là con tốt đi đầu trúng đạn thôi, tội nghiệp. Không khi sau đó nặng cả ngàn cân. Trâm định xin lỗi mà không được (mà thực sự Trâm đâu có lỗi)... Tiếng chuông tan học cứu cả lớp khỏi cái bầu không khí đó. Trước lúc ra về, cô đã đẩy mình ra khỏi cái chỗ ngồi đắt giá của mình. Thế là phải xuống bàn cuối ngồi 4 tuần. Hơi lâu nhỉ, 4 tuần ngồi một mình, 4 tuần ngồi trong góc cùng của lớp. Mà có lẽ, 4 tuần này sẽ khá hơn 4 tuần vừa qua.
LxeyECWdAk8BP1uLDAhBW54baKOm32hPm8XO2leYcH5jrtVMHVCgFD8Mt++KgMRzlqADXmFt+d1YY3oFqpwp/e5ao/vD9gb0N1Dr5r7j/V9hPjxib9UIbl2JGl9bFkIb9wz+dX4Xt8SJOrlUsnH33Q+KWJsAdzDxgYIsyWMYeGQ8JJxpu7EUvTgIr8fu8nQ68eKrWQ74Y7NZ+JNUVfvIg33zyg+j0OiT6oRoGR4Y5joodBylFiOZRJ6yA62eNpe5Xs6qgfcAp2hM/G+knqEpliwhuSHPXa9IEHjptseU+Wk6O8a5AjjozIA7XnTTCslf5BFZkSOHIUPoFC+H6Gnxh93jUqHrKr3wCJqiTjXWtFIcxCyFrBrD2fpxUYWiwsj3YOwuSNbWDh9+BtrZTiTfZgG1CXbNuL2h2a+pvAapu5WTn4HWbeIIYObGjV8hh/KGiQ1I8ruW5TVWZnhslsqqMEkc5PVDA2K37BomFn/kvCII5qkYo/oZP8ZsT5twkbf8uYyX5oO33PVejYQW6WiN5luuqB8Y+4hVIfk4gOHYj+kB1JwGJNnWJSC2n0naxZtIa/EBgQGPM6yWCuyk0Vhux8FZUE8NeVG++KfIS17s93doWT8qAHgkNMB4cZ50KselUTnp1JgAWEd5ZF3eJxMIsQ==

Ôm một cục bâng khuâng về nhà. Thấy 2 cái xe 27 đi qua, đoán là Thúy Anh cũng sắp xuống. Định đợi Thúy Anh rồi chở về. Nhưng gặp mẹ, thôi về luôn. Tối, Thúy Anh qua, nhờ mình đi mua Mobicard. Rồi dọc đựơc tâm sự, và nghe T.Anh phân tích chuyện tình cảm với ấy. Thúy Anh cũng công nhận, ấy quả là khó hiểu, phức tạp. Quay lại nhà, online, Gunbound với Duệ tới tối.
oHO8w9FlrKE8FsJDJEv8IB20VYDPTSubTV09K6AjZieG+318pk3CjVbivreQXk9Tmer2t2o1rjQvYYSRZ+7xnO4piS4EX/xx5iDTf26EE0gv25fo324ARyzPSpg7TBlkeZoGKFjSJ/cUCuDdxZeAHoTR1ZgkDo5k4mjMs01mUXiaJ1dsbp8rIDtP7RB6Y+//fknk7pfOrQRnuizwBI5JoKKHE7hmnLD4qSwpKNxx5vana0x56TY09G8GBN37ovFjUK3E7vuWvXUuXSpUYVnTas1YFDK555SYicyGFzgzc1VWT0t89U03yGyGRWjl1/fakjwCN8dgE9kOcDj+QW3sdVpTd0zLNAARTRXV2d8nfK/txWvIe5ilUARmIMw3RjU4DcL+lp4l1AX2UKJy452bLxHzc3D7dzCSMFu5KtX45RYBRY1tMI1VIFlUyJpH8+nUJW0JZ6jT+i7EhQiqlJbYYWBSVA57TVXDgtxSPGwDoTQRc7N5CrABNRKWPGIYUD4EAmgDwTxcmy/Kx9sISy0qZaFXpOpM5c5Zv1okqNt30cBZ3UgkcVK6Oh718cqpbdH6APlaSwh6ZzSRWclqGXoaLAH417WUNIC/FQfcdLUQndAxFKaTT1H/7x3ph0SzNqcB0tcb0TTMl4k2fJ0JAtEvdWyYe9MWAPrzFQ4IW5nVrdQIPT6rRfhJJPqC6d1mNUo1qWNYWVyjoUONDQNNTRyL/XfVH8Q4TgC8g9iADNxEr9+5T58YAfLLlGAn1P2iN2oX2Widl1EUqgbTOCdbRWBR3AKh5TizD8BpksDFLbvWpCzcWynvnZ8Y8JCVjrX4nsug

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>