Tổng kết nửa HK I

<<17.10.2006>>
Thế là sau bao ngày mong chờ (trong lo lắng), hôm nay cô đã báo điểm và xếp hạng cho nữa học kỳ đầu. Chà, nhớ hồi trước, đặt chỉ tiêu là lần này vào top 15. Nay, mình vẫn chưa thể đặt tới mục tiêu đó. Mình hạng 18/48, điểm trug bình là 8.5/10. Ôi, tiếc thật, mình chỉ thiếu 0,1 nữa là lên hạng 15 như mong ước, chỉ cần bài Sử hay bài Văn được 10đ, thì hôm nay đã vui vẻ hơn rồi. Thôi, không sao cả, tháng này điểm như thế là tốt (vì điểm chưa-được-coi-là-tốt sẽ lấy cho tháng sau >.<).
Ngoài sự kiện trên, ngày hôm nay còn vài điều đáng chú ý khác, Hóa: 6đ - cái này thì không ngạc nhiên hay buồn rầu gì cả, lớp cũng toàn 5-6 không, chỉ trừ bọn chuyên Hóa, là 9đ thôi, bì sao lại chúng nó. Hôm nay cũng là ngày cô cho hs tự giảng văn, K.Anh phát biểu 1 câu được 10đ, T.Linh 1 câu được 1+, mình nói tới 3 câu mà vẫn không được điểm + nào hết, bó tay.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>