Thứ Sáu ngày 13

<<13.10.2006>>
Tuy hôm nay là thứ Sáu ngày 13 nhưng không hiểu vì sao mình lạ có nhiều sự may mắn lạ thường, sáng sang nhà thằng Khôi, tìm một cái là được liền, đường đi mới rải nhựa, chạy ngon ơ. Chiều đến lớp, thoát khỏi trả bài các môn luôn. Bài kiểm tra Anh văn mình lo lắng thì được 8đ (cao rồi đó)... Bù lại, vẫn còn nhiều điều không may xảy ra. Chẳng hạn như cái đĩa mình đưa cho Khôi bị hỏng, không ghi được gì cả. Rồi bị cô mắng cái chuyện thằng Lộc và Phúc đánh nhau (mình chẳng hề biết gì về vụ này cả), đau nhất là vụ D.Phương bốc thăm chọn chồng, xui thật, nó bốc 7 lần thì 5 lần trúng tên mình :((... Nói túm lại, thứ sáu ngày 13 này không đến nỗi tệ lắm.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>