Political Photos

Lượm lặt từ http://www.noupe.com/inspiration/50-stunning-political-artworks.html

photomanip

109

mcdonald’s

104

ferg’s vibes

103

ferg’s vibes

102

Explosive birth
politicalgraffiti45

Belfast political propaganda
Various political murals around the streets of Belfast, Northern Ireland.

politicalgraffiti27

There is Always Hope

politicalgraffiti54

An offer of flowers instead
General Nguyen Ngoc Loan offers a Viet Cong prisoner flowers instead of death.

politicalgraffiti44

Vote for Nobody
A wall with political graffiti in Guelph, Ontario

politicalgraffiti56

Searching

politicalgraffiti55

Peace

politicalgraffiti53

7 comments:

  1. Anh Gman cho em hỏi, sao làm đc cái Voting star vậy anh, blog em làm ko đc, dù em đã đánh dấu hiện Voting star :D

    ReplyDelete
  2. Em phải vào phần edit HTML đó, tìm tới cái b:widget có type = blog. Cut nguyên dòng đó, save template lại. Nó sẽ hỏi là có bỏ cái widget đó không, chọn yes. rồi tới ngay chỗ vừa cắt, paste lại như cũ, save template.

    Mục đích là reset lại cái nội dung cho phần blog post :D

    ReplyDelete

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>