“Triple”s

6/5, ngày đầu tiên trong 14 ngày cuối cùng.

Hôm nay tôi không đi học, vì có mấy việc phải làm vào buổi sáng. Vậy là nghỉ, lớp mình nghỉ rất là nhiều (lý do chính để lớp mình trụ hạng chót nhiều tuần). Buổi trưa online hỏi coi trên lớp có gì vui, thì mới biết lại có thêm 1 nhóm mới được thành lập, nhóm Andehit -CHO. Vậy là lớp mình có bao nhiêu bộ ba rồi nhỉ, Triple, Tam tà, nhóm Trùm, nhóm Bơm, nhóm Đis (nhóm của mình nè :D) , nhóm MiLu, nhóm Hói, nhóm Mặt dày, nhóm Vissan... và rất nhiều nhóm khác. Tất cả các nhóm phải tuân theo 1 quy luật (do Triple khởi xướng): chỉ có 3 thành viên (và bị F4 làm hỏng). Ngoài ra các bạn trong 1 nhóm phải có một đặc điểm giống nhau (cái này do hội đồng xem xét đánh giá). Các nhóm với những màu sắc riêng phần nào tạo nên một bức tranh sống động về A1. Bạn thuộc nhóm nào nào?

Thế là chỉ còn mỗi 2 tuần nữa thôi sao. Nhanh quá, ai kéo nó lại giúp tôi với, tôi chưa muốn nó đến.

trích Kỷ yếu Amotizen

Nhóm mấy chị

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>