Học, học nữa, học mãi....

Ôi lịch học hè của tui nè. Đó là mới có toán, lý thôi. Mai mốt có thể còn có thêm mấy cái IT vào. Nghe đâu 15 tiếng/1 tuần (@_@), đuối chưa. Vào năm không biết làm sao nữa.
Sẽ còn cập nhật liên tục.


No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>