Con Trai vs. Con Gái

Con gái
Ngồi buồn vốc nước giỡn trăng
Mới hay…con gái “hổng bằng” con trai!
Con gái hổng biết …nói dai
Con trai nói dại nói dài…thấy ghê
Con gái hổng biết mộng mơ
Con trai là chúa ngẩn ngơ mơ màng
Con gái hổng biết…ăn hàng
Con trai quà vặt cả làng…nể kiêng
Con gái hổng biết làm duyên
Con trai õng ẹo xóm giềng phải thua.
Con gái hổng biết …cúp cua
Con trai trốn học là vua trên đời
Con gái hổng biết…mồ côi
Con trai lẽo đẽo theo đuôi đến trường
Con gái hổng biết… soi gương
Con trai làm điệu phấn son cả ngày…

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>