Lê Hoàng Thọ


Tên/Full name: Lê Hoàng Thọ
Ngày sinh/Birthday: 25/8/1990
Tọa độ/Position: Ngồi cạnh mình năm nay. Sit next to me this year.
Nikname: dê già (old goat)Phân tích/Analyze:
Bản chất tốt, tuy hơi quậy phá, còn nhiều tật xấu. Thông minh, nhưng còn lười học, chưa ham học. Tốt bụng với bạn bè, galăng với bạn gái.
Have a good nature, but till have some not good habit. Smart, but lazy, not enjoy in studying. Behave kindly towards friends, especially girls.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>